ברכת 'ואתה שלום'

ניתן להזמין תמונה זו על גבי נייר איכותי ובגדלים שונים על פי הזמנתכם. 

 

2