Blog

איך נולד איור לספר ילדים?

איך נולד איור לספר ילדים?

כל אחד יכול להוציא לאור ספר משלו, לאייר אותו ולשווק אותו. לאחר שכתיבת הספר מוכנה אני יושבת עם הכותב/ת וביחד אנו עוברים על הסיפור. אני לומדת מי הן הדמויות, המקום בו מתרחשת העלילה ומהם הדרישות ממני לגבי המראה של כל פרט ופרט בספר. תוך כדי כך אני גם מייעצת רעיונות ואפשרויות משלי היכולות לתרום למראה האיורים שלא חשבו עליהם קודם לכן- וזאת ע"פ נסיוני בתחום. העבודה העקרית והחשובה היא להגיע למראה שיתאים לדרישת הכותב/ת וימשוך את הקורא להמשיך לקרוא את הסיפור גם בזכות המראה שלו והציורים המופיעים בו. אין כמו הרגשה טובה לראות את הספר מודפס ומוכן לאחר כל תהליך העבודה מכתיבתו ועד להדפסתו!