Blog

מעוניינים בציור קיר לחדר ילדים?

מעוניינים בציור קיר לחדר ילדים?

 

חדר הילדים או קיר בגן ילדים יראה ממש יפה לאחר שיקושט ויצבע בציורים מתאימים. בדרך כלל מציירים ישירות על הקיר ציור קבוע. אני יכולה לאפשר לנייד את הציור ע"י כך שאני מציירת את הדמויות על גבי חומר שנקרא קפה, חותכת אותם, שמה לקה ומדביקה עליהן אביזרים שונים (כמו למשל בדמות ילדה אני מדביקה שרשרת, כפתורים בשמלה וכו'). כדי להוסיף ליופי הקיר – אני מוסיפה ציור רקע על הקיר עצמו לפי הצורך (כמו שמים, דשא וכו'), ולאחר מכן מדביקה את הדמויות על הקיר.

על פי רצונכם ניתן לצייר כל דמות וכל ציור..